CSI Helsinki – Asianajotoimisto Borenius Oy

Asianajotoimisto Borenius Oy

Anne-Mari Patteri, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2013-
Hyödyt: toimittajan toimialaosaaminen, tuki liiketoiminnalle, helpompi ja hallitumpi laskutus, paperi- ja resurssisäästöt, luotettavuus, integraatiot, mobiilisovellus

Anne Mari Patteri

Suomen suurimpiin asianajotoimistoihin kuuluva Borenius haluaa toimia alan edelläkävijänä. Tämä näkyy myös järjestelmäpuolella. Toimisto ei tyydy kompromisseihin, vaan pyrkii löytämään eri toimintoihin markkinoiden sopivimmat valmisjärjestelmät ja integroimaan ne toimivaksi ratkaisukokonaisuudeksi.

Vuonna 2013 CSI Lawyer korvasi toimeksiantojen hallintatyökaluna Microsoft Dynamics AX:n. Ratkaisuun ollaan tyytyväisiä, koska se täydentää luotettavien järjestelmätoimittajien kanssa rakennettua ympäristöä, jossa eri järjestelmät keskustelevat sujuvasti keskenään.

CSI Lawyer -ohjelmiston hankintapäätökseen vaikuttivat ensisijaisesti CSI:n hyvä toimialaosaaminen sekä ohjelmiston soveltuvuus Boreniuksen tarpeisiin. Ohjelmisto tarjosi valmiiksi mietittyinä lähes kaikki ydinliiketoiminnan kannalta oleelliset asiat, kuten sähköiset hyväksyntäprosessit koelaskujen käsittelyyn.

Vaihto CSI Lawyeriin onnistui suhteellisen tiiviillä aikataululla, ja tiedot Dynamics AX:stä siirtyivät odotettua kivuttomammin. Positiivinen suhtautuminen uuden oppimiseen on osa Boreniuksen yrityskulttuuria, joten helppokäyttöinen CSI Lawyer omaksuttiin käyttöön nopeasti.

Integraatiot toimiston muihin järjestelmiin ovat vaatineet huolellista suunnittelua, mutta ne on saatu toimimaan hyvin. CSI Lawyer on integroitu muun muassa Boreniuksen dokumentinhallintaan, kirjanpitoon, matkalaskujärjestelmään, CRM-järjestelmään sekä erilliseen analytiikkatyökaluun.

”Integraatioiden rakentaminen on sujunut aina erittäin hyvässä yhteistyössä, eikä niiden kanssa ole toistaiseksi tullut mitään ongelmia”, toteaa talousjohtaja Anne-Mari Patteri.

Boreniuksen pyrkimys toimintatapojen jatkuvaan kehittämiseen asettaa vaatimuksia myös käytössä oleville työkaluille, joten toimisto on vahvasti mukana CSI Lawyerin kehittämisessä. Esimerkiksi toimenpiteen kirjauskausien avulla Boreniuksella ohjataan käyttäjät tekemään kirjauksensa tietyn ajan puitteissa.

CSI Lawyer tukee hyvin liiketoimintaamme. Avoimuus on lisääntynyt, kun koko organisaatiolla on mahdollisuus nähdä toimeksiantoihin ja asiakkaisiin liittyvät tiedot, kirjaukset ja laskutustilanne. Toimipisteestä riippumatta voimme palvella joustavasti kaikkia asiakkaita saman järjestelmän puitteissa ja toimenpidetyyppien avulla olemme pystyneet yhdenmukaistamaan kirjauskäytäntöjämme”, toteaa Patteri.

Talousosastolla ohjelmistoon ollaan tyytyväisiä, koska se on helpottanut laskutusvaiheessa tarvittavien muutosten tekemistä ja nopeuttanut laskutusprosessia. Laskujen lähettäminen hoituu nykyisin yhden laskuttajan toimesta.

CSI Lawyer on tuonut laskutusprosessiin myös paremman kontrollin; koelaskun kierrätyksen myötä nähdään koko ajan, missä laskut ovat menossa ja mitä muutoksia niihin on tehty. Osa juristeista tarkastaa koelaskut jo täysin sähköisesti muun muassa esikatselua hyödyntäen, osa haluaa edelleen tulostaa ne. Paperin käsittely on joka tapauksessa vähentynyt, ja sähköisen laskutuksen myötä myös laskujen perille meno on parantunut.

Uusien ohjelmistoversioiden julkaisurytmin Borenius kokee sopivaksi. Päivitykset ovat sujuneet ongelmitta ja suunnitellussa aikataulussa. Uudet versiot on testattu etukäteen, mutta erillisiä päivitysten käyttöönottoprojekteja ei ole tarvittu, koska ohjelmistoon kustomoidut ominaisuudet ja integraatiot ovat aina toimineet päivityksen jälkeenkin.

”Olemme valmiit suosittelemaan CSI Lawyeria, joka täyttää hyvin asianajotoimistojen tärkeimmät tarpeet ja joustaa asiakkaiden erilaisten käyttötapojen mukaan. Teknisesti tuote on ollut luotettava eikä käyttökatkoksia ole esiintynyt. CSI:llä on hyvä ymmärrys toimialasta, asiakkaiden tarpeista ja toimintatavoista sekä valmiudet tarvittavien integraatioiden rakentamiseen. Palvelu on asiantuntevaa ja nopeaa, ja tarvittaessa asiat ratkotaan yhteistyössä toimistomme IT-asiantuntijoiden kanssa etätuen välityksellä”, Patteri toteaa.

Vuonna 1911 perustettu Asianajotoimisto Borenius Oy on yksi Suomen suurimmista ja kokeneimmista asianajotoimistoista. Borenius palvelee yritysasiakkaita kaikissa oikeudellisissa asioissa ja on rakentamassa asiakkaidensa menestystä vahvalla osaamisella, pitkäaikaisella sitoutumisella, aidolla osallistumisella, kokemuksella ja innovaatiolla. Boreniuksen yli 200 työntekijää varmistavat täysimittaisten liikejuridiikan palveluiden helpon saatavuuden Helsingissä, Tampereella, Lontoossa ja New Yorkissa.