Kokemuksia

palveluistamme. 

Saarni Cloudin palveluilla on lähes puoli miljoonaa käyttäjää noin 1200 asiakasyrityksessä. Tällä sivulla voit lukea joitain asiakastarinoitamme.

Kattava toiminnanohjaus tehostaa Sivinan koko liiketoimintaa

Kotipalveluja ja kotisiivousta tarjoava Sivinan tavoitteena on jatkossakin kasvaa voimakkaasti ja toimintaa on laajennettu vuosien varrella muun muassa yritysostoilla. Likeit-toiminnanohjaus on ollut nopea ottaa käyttöön yritysfuusioiden yhteydessä ja tuo hallinnointiin tehokkuutta yhtenäisten toimintatapojen kautta.

Verkko-oppimisympäristö tukee osaamisen kehittämistä Veikkauksella

Veikkauksen Priima-oppimisalusta Treenaamo kokoaa yhteen kaikki henkilöstön tarvitsemat koulutukset ja suosittelee oikeat kurssit erilaisille kohderyhmille.

Alko tuottaa maailmanluokan asiakaspalvelua Priima-oppimisjärjestelmän tuella

Alko halusi parantaa toimintamalliaan henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä. Kehittämisen tapoja sekä tarpeita digitaaliselle oppimisympäristölle alettiin kartoittaa palvelumuotoiluprosessilla, jossa kuultiin muun muassa sisäisiä sidosryhmiä ja asiakkaita. Priima-oppimisalusta tukee alkolaisten kouluttautumista kohti näitä päämääriä.

Asfalttikallio hoitaa työmaaperehdytykset verkkokoulutuksin

Asfalttikallio hankki Priima-oppimisympäristön tehostamaan perehdytyksiä työmaillaan ympäri Suomen.

Nepton yhtenäisti vuorosuunnittelun ja työajanseurannan HUB logisticsilla 

HUB Logistics tehostaa toimintaansa Neptonin avulla!

Nepton Työajanseuranta auttaa Musiikkitaloa tarjoamaan kävijöilleen parempia elämyksiä

Musiikkitalo hyödyntää Neptonia erityisesti jaksotyöaikaa tekevien työntekijöiden työhyvinvoinnin seuraamiseen.

Kiva Work – Asiakkaiden kertomaa

Kiva Work on helppokäyttöinen digitaalinen henkilöstökyselyalusta, jonka täysin automatisoitu analytiikka ei jätä arvailujen varaan.

Saarni Learning – Labquality: Priiman käyttöönotto oli nopeaa ja sujuvaa

Koulutusten suunnittelu, päivittäminen, sisällön luonti on aidosti Labqualitynomissa käsissä Priiman avulla.

Likeit toi Selektalle kokonaisuuden hallintaa

Luotettava yritys tarvitsee bisneksensä pyörittämiseen toiminnanohjauksen järjestelmän, joka tekee kokonaisuuden hallinnasta helppoa.