Nepton – Moderni työajanhallinta parantaa osaltaan PunaMustan yrityskulttuuria

PunaMustassa joustavuus ja läpinäkyvyys ovat merkittävässä roolissa yrityskulttuurin kehittämisessä. Nepton parantaa omalta osaltaan työntekijöiden mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhönsä. Henkilöstö on ollut tyytyväinen uuteen ratkaisuun.


PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. PunaMusta Media -konserni kasvaa jatkuvasti ja siihen on liittynyt useita yhtiöitä ja henkilöstöä on useissa toimipisteissä ympäri Suomea.

Aiemmin konsernissa oli monia erilaisia työaikojen hallintaan liittyviä tapoja ja käytäntöjä. Haasteita asetti myös se, että käytössä on useita TES:ejä sekä asetusryhmiä, poikkeamia ja esimerkiksi ruokataukoihin liittyviä sääntöjä.

– Tarvitsimme toimihenkilöille yhden yhtenäisen työajanhallinnan ratkaisun koko konsernille. Muutenkin haluamme siirtyä moderneimpien digitaalisten työkalujen käyttöön kaikilla mahdollisilla tavoilla, kertoo PunaMusta Media Oyj:n konsernipalveluiden HR-koordinaattori Sari Kahari.

Suositukset ja osaaminen ratkaisivat valinnan

Konsernin tietohallinto ja HR tekivät yhdessä kartoitusta löytääkseen mahdollisimman kattavan ja nykyaikaisen ratkaisun. Vaatimusmäärittelyissä nousivat tärkeiksi mm. työaikalain mukainen liukumasaldojen seuranta sekä joustavan työskentelyn mahdollistaminen henkilöstölle. Lisäksi tarvittiin liittymät Solaforceen ja Personeciin.

– Järjestelmiä kartoittaessa talon sisältä löytyi loppukäyttäjiltä todella positiivista kokemusta Neptonista ja muutenkin heillä oli tosi hyvät referenssit, Sari Kahari toteaa.

– Jo palvelun ensimmäisessä etäesittelyssä tuli hyvin esiin Kati Hirsikankaan ammattitaito, sillä hän osasi tyhjentävästi kertoa millaisesta ratkaisusta on kyse. Ja itse käyttöönotto meni todella mukavasti ja vauhdikkaasti projektista vastanneen Henna Sjömanin kanssa.

Nepton on tärkeä työväline esimiehille

Nepton Työajanseuranta on hyödyllinen väline työn kuormittamisen seuraamiseen. Aikaisemmin liukumia kirjattiin exceliin, eikä niitä aina huomattu tai osattu pitää. Neptoniin on nyt määritelty työajalle maksimisaldo, jonka yli ei saa mennä.

– Jos työtä on liikaa, esimies voi reagoida asiaan ja käydä keskusteluja työntekijän ja johdon kanssa. Tehdäänkö oikeita asioita, tarvitaanko lisää resursseja, pitäisikö työtä organsoida jotenkin uudelleen, Sari Kahari kuvailee.

PunaMustassa on tavoitteena, että henkilöstö pystyy paremmin yhdistämään työn ja vapaa-ajan. Tiimit päättävät itse työajoista valmiiksi määriteltyjen raamien sisällä.

– Esimiehiltä on saatu positiivista palautetta ja yksikin esimies ihmetteli, että miten me ollaan ylipäänsä pärjätty ennen. Ja ei ihme, onhan tämä helppo ja näppärä ohjelma!

Kohti entistäkin parempaa yrityskulttuuria

Lisääntyvä joustavuus ja mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihin lisää tutkitusti henkilöstön tyytyväisyyttä ja työhyvinvointia. Neptonin käyttöönoton jälkeen myös luottamusmiehiltä on saatu hyvää palautetta läpinäkyvyyden lisääntymisestä. Toimihenkilöt puolestaan pitävät siitä, että heillä on selkeä työkalu, jolla voi seurata omia työtunteja ja saldoja.

– Luomme yrityskulttuuria, jossa esimerkiksi ruuhkavuosia elävä työntekijä voi päivän aikana aikana vaikkapa hakea lapset päiväkodista, tehdä heille ruokaa ja hoitaa muita perheasioita – ja sitten taas jatkaa työntekoa itselleen sopivana hetkenä, Sari Kahari kertoo.

– Hyödyt ovat selkeät. Nyt meillä on tasapuolinen työjanseuranta ja ihmisten työaika ihan oikeasti kirjaantuu. Samalla lisäämme joustavuutta ja muutamme yrityskulttuuria paremmaksi – ja henkilöstön entistäkin paremmin huomioon ottavaksi.


”Esimiehiltä on saatu positiivista palautetta ja yksikin esimies ihmetteli, että miten me ollaan ylipäänsä pärjätty ennen. Ja ei ihme, onhan tämä helppo ja näppärä ohjelma!”
– Sari Kahari, konsernipalvelut, PunaMusta


Tutustu Suomen suosituimpaan työajanseurantaan