Saarni Learning – Inex Partners valitsi Priiman oppimisympäristön

Inex Partners Oy on SOK:n omistama logistiikkayhtiö. Inex tuottaa S-ryhmän päivittäis- ja käyttötavarakaupan logistiikkapalvelut ja työllistää noin 1200 logistiikan osaajaa. Inexin kesällä 2016 avattu päivittäistavaroiden logistiikkakeskus Sipoossa on Suomen suurin ja modernein.

Haussa oppimista helpottava ja työturvallisuutta parantava oppimisympäristö

Vuosittain satoja ihmisiä kouluttava Inex Partners Oy tarvitsi koulutustensa järjestämiseen ja oppimisen seuraamiseen sujuvamman toimintamallin. Tähän ratkaisuksi otettiin Saarni Learningin Priima-oppimisympäristö. Yhteistyön lopputuloksena syntyi yrityksen näköiseksi brändätty verkko-oppimisympäristö INEX Kontti.

Inex Partnersin Sipoon logistiikkakeskusten toiminnot ovat pitkälle automatisoituja, ja ergonomiaan sekä työturvallisuuteen kiinnitetään paljon huomiota. Inexin Sipoon päivittäistavaralogistiikkakeskuksessa työskennellään viikon jokaisena päivänä ja ympäri vuorokauden. Kun tahti on kiivas, tulee työturvallisuudesta pitää erityistä huolta. 

Inexin logistiikkakeskus Sipoossa

Tästä syystä kaikkien logistiikkakeskuksissa työskentelevien on suoritettava turvallisuusperehdytys ennen kuin heille myönnetään lupa työskennellä alueella. Sen läpäisy on myös edellytys kulkutunnisteen saamiselle. Jokainen työsuhde ja yhteistyö alihankkijoiden kanssa alkaakin aina turvallisuusperehdytyksellä. On myös varmistettava, että turvallisuuteen liittyviä asioita käydään säännöllisesti läpi, ja siksi turvallisuusperehdytys tulee uusia kahden vuoden välein. 

Turvallisuusperehdytyksen toteutuksesta vastaavan Inexin yritysturvallisuuspäällikkö Juha Teivaalan mukaan perehdytyksen järjestäminen perinteisin keinoin luokkahuoneessa isolle henkilöstömäärälle tuotti paljon työtä yrityksessä. Jo pelkästään perehdytyksiä pitämään tarvittiin kymmenkunta ihmistä. Lisäksi manuaalista työtä teetti perehdytyksen päätteeksi allekirjoitettava suoritustodistus, jotka kirjattiin käsin Exceliin. Perehdytyksen suorittaneiden listaa oli vaikea tarkastella, eikä käsin kirjatessa virheiltäkään aina vältytty. 

“Priima erottui edukseen muun muassa hinta-laatusuhteellaan sekä integroitavuudellaan Inexin HR-järjestelmään.”

Näistä syistä Inexissä haluttiin luopua PowerPoint-koulutuksesta ja perehdytyksen suorittaneiden rekisterin ylläpidosta Excelissä. Siksi Teivaala lähti etsimään pilvipalvelua, jonka avulla koko prosessi voitaisiin modernisoida ja siirtää verkkoon.

Priima valittiin teknisten ominaisuuksien ja hinta-laatusuhteen vuoksi

Inexin yritysturvallisuuspäällikkö Juha Teivaala sai tehtäväkseen kartoittaa yrityksen tarpeisiin sopivaa palveluntarjoajaa. Tiedonhakuvaiheessa hän törmäsi Saarni Learningin edeltäjään Discendumiin ja tutustui Priima-oppimisympäristöön. Priima erottui edukseen muun muassa hinta-laatusuhteellaan sekä integroitavuudellaan Inexin HR-järjestelmään. Vaakakupissa painoi myös mahdollisuus kertakirjautumiseen (SSO) sekä vahvaan tunnistautumiseen kirjautumisen yhteydessä. Lisäksi lopullista valintaa siivitti se, että sama oppimisympäristö oli käytössä jo muualla S-ryhmässä. S-ryhmän sisäisten verkkokoulutusten siirtämisen Inexin oppimisympäristöön tiedettiin siis sujuvan vaivattomasti. Tämä tarkoitti myös sitä, että tietoturva-asiat oli jo kertaalleen selvitetty ja kunnossa, joten eteneminen tarjousvaiheesta käyttöönottoon olisi nopeaa. 

Priiman helppo käyttöönotto saa kiitosta

Ennen Priimaa Inexillä ei ollut helposti saatavilla olevaa yhdenmukaista tietoa ja näkyvyyttä siitä, ketkä olivat suorittaneet turvallisuusperehdytyksen, johtuen käsin tehdyistä kirjauksista. Juha Teivaalan jokapäiväistä työtä onkin eniten helpottaneet juuri Priiman raportointimahdollisuudet. Priimassa raportointioikeuksia voi jakaa suoraan järjestelmästä niitä tarvitseville. Näin esimerkiksi logistiikkakeskuksen vartijat saavat tarkasteltavakseen sujuvasti nimilistan turvallisuusperehdytyksen suorittaneista henkilöistä kulkuoikeuksien myöntämistä varten. Toisaalta järjestelmästä näkee myös helposti, keiden koulutus vaatii pian kertausta, jotta siihen osataan varautua.

Käyttöönotossa moni asia tuntui menevän melko intuitiivisesti. Esimerkiksi oppimisympäristön brändäys INEX Kontiksi oli yllättävän helppoa. Saarni Learningillä on helposti lähestyttäviä ihmisiä antamassa neuvoja ja asioita saadaan sujuvasti eteenpäin myös sähköpostitse ja Teams-palavereissa, Teivaala kuvailee.

Modernilla oppimisympäristöllä on tyytyväiset käyttäjät

Priiman myötä Inexin oppimismaailma on modernisoitunut merkittävästi. Harppaus staattisesta luokkaympäristöstä moderniin ja multimodaaliseen oppimiseen on ollut valtava, hyvällä tavalla. 

Turvallisuusperehdytyksen pitäjiä oli ennen kymmenkunta, joista jokainen esitteli sisällön hieman eri tyyleillä. Priiman avulla Inex pystyy tarjoamaan tasalaatuisempaa koulutusta työntekijöilleen, kun kaikki käyvät samat materiaalit ja tehtävät läpi. Tänä vuonna Inexillä toivotaan, että turvallisuusperehdytyksen lisäksi suurin osa yrityksen perinteisistä luokkahuoneissa pidettävistä koulutuksista saadaan siirrettyä Priimaan.

“Moderni oppimisympäristö on iso asia toimintamme sujuvuudelle.”

Käyttäjiltä saatu kurssipalaute on ollut lähes yksinomaan myönteistä. Ne käyttäjät, jotka ovat kokeneet myös vanhan PowerPoint-savotan, ovat kiitelleet uutta verkkokurssia. Palautteen perusteella uusi kurssitoteutus on vanhaan verrattuna mielenkiintoisemmassa muodossa esimerkiksi videoiden ja erilaisten valintatehtävien ansiosta, ja siten sen sisältö on myös helpommin omaksuttavissa. 

Verkkoympäristössä perehdytys on vaivatonta suorittaa ja sovittaa omaan aikatauluun. Perehdytyksen voi lisäksi suorittaa silloin kun se on tarpeellista. Logistiikkakeskuksen arjen sujuvuutta on merkittävästi sujuvoittanut se, että turvallisuusperehdytyksen voi nyt myös käydä läpi itsenäisesti verkossa jo ennen kuin saapuu logistiikkakeskukselle ensimmäistä kertaa. 

Myös Juha Teivaala komppaa käyttäjiltä saatua palautetta: “Jotkut alustat ovat huomattavasti monimutkaisempia ja niiden käyttö voi tuntua haasteelliselta. Priiman kanssa koulutuksessa on hyvä flow ja se etenee käyttäjälle loogisesti ja on siten helppo käyttää.”

Moderni oppimisympäristö on iso asia toimintamme sujuvuudelle. Tietosisällön ja seurannan saattaminen sähköiseen muotoon on tehostanut toimintaa ja yksinkertaistanut prosesseja suuresti. Ulkopuolisilta sidosryhmiltä saamamme palautteen perusteella voimme myös sanoa, että olemme Priiman avulla onnistuneet parantamaan Inexin työnantajakuvaa, Teivaala sanoo.

Tiivistä yhteydenpitoa ja yhteistyötä Saarni Learningin ja Inexin kesken 

Teivaala kiittelee Saarni Learningin halua parantaa jatkuvasti palveluaan. Inex ja Saarnin väki kokoontuvat useamman kerran vuodessa palveluseurantapalavereissa, joissa käydään läpi mahdollisesti ilmenneitä haasteita ja haetaan niihin yhdessä ratkaisuja. Palavereissa keskustellaan myös palvelun uudistuksista ja mietitään yhdessä, miten Priimaa voitaisiin jatkossa kehittää.

“Arvostan, kuinka palvelu kehittyy koko ajan ja kuinka käyttäjiä kutsutaan mukaan foorumeihin, joissa asioita pohditaan yhdessä. Käyttäjä saa äänensä kuuluviin ja tuote senkun paranee.”

Onko sinun organisaatiossasi oppimisympäristön päivittäminen ajankohtaista? Ota yhteyttä Saarni Learningin asiantuntijoihin!