Saarni Learning – FOK: Priima otettiin käyttöön, koska se on moderni, helppo-käyttöinen ja toimiva

Farmasian oppimiskeskus ry, FOK, on koulutusta ja elinikäistä oppimista palveleva yhdistys, joka tuottaa täydennyskoulutusta apteekkien, lääketeollisuuden ja sairaala-apteekkien henkilöstöille. FOK tarjoaa lääkealan verkkokoulutuksia, webinaareja ja lähiopetusta sekä asiakaskohtaisesti räätälöityjä tilauskoulutuksia.

Priima valikoitui kilpailutuksen kautta

FOK halusi selkeän, helppokäyttöisen, toimivan ja modernin oppimisalustan. Alustan oli mahdollistettava verkkokoulutusten sisältöjen kehittäminen niin, että koulutukset ovat pedagogisesti laadukkaita ja niissä voi toteuttaa uutta teknologiaa. Tarpeellisia ominaisuuksia olivat myös automaattinen todistustoiminto ja mahdollisimman pitkälle automatisoitu asiakashallinta.

Näiden seikkojen pohjalta FOK päätti kilpailuttaa oppimisympäristöt kartoittaakseen niiden tarjontaa markkinoilla. Kilpailutusprosessin edetessä FOK valitsi kolme edustajaa, joille he esittivät oppimisympäristöä koskevat tärkeimmät vaatimuksensa. FOK rakensi saman asiakaspalveluvalmennuksen kolmelle eri alustalle ja jakeli koulutuksen kolmelle pilottiryhmäläiselle. Palautteiden perusteella Priima sai parhaat arviot.


Priiman skaalautuvuus ja LTI-työkalut saavat kiitosta

FOK päätyi valitsemaan Priiman, sillä heidän asiakkaansa pitivät Priimaa selkeänä ja helppokäyttöisenä oppimisympäristönä. Todistustoiminto ja kahden järjestelmän integrointimahdollisuus olivat FOKille kynnyskysymyksiä, ja nämä saatiin rakennettua Priimaan ennen vuoden 2019 alkua. Myös hyvät kokemukset Saarni Learningin asiakastuesta ja tuttu toimintafilosofia ohjelmiston takana vaikuttivat FOKin päätökseen. ”Meillä on yhteistä historiaa Saarni Learningin asiakastuen kanssa ja meillä on rakentunut todella luottamuksellinen suhde. Olemme aina saaneet apua ja olemme yhdessä voineet kehittää vuosien varrella toimintaa”, FOKin koulutuspäällikkö Soile Tähtinen kertoo tyytyväisenä.

FOKille tärkeimpiä ominaisuuksia Priimassa ovat myös sen skaalautuvuus ja ennen kaikkea se, että LTI-työkalun avulla voidaan tuoda esimerkiksi interaktiivisia videoita koulutuksiin. Lisäksi he ovat erittäin tyytyväisiä asiakashallinnan automatisointiin, sillä se on säästänyt heiltä satoja työtunteja.

FOK rakensi kaikki Optimassa olleet koulutuksensa uudelleen Priimaan. Tähän he varautuivat ennakkoon hankkimalla videopalvelu Vimeon, jonne he veivät koulutusten luentovideot Optimasta. Vimeosta videot oli vaivatonta asettaa Priimaan omille paikoilleen. Tehtävät oli laadittava uudelleen, mutta sekin kävi joutuisasti. FOK aloitti verkkokoulutustensa jakamisen Priimassa vuoden 2019 alusta. ”Kaikki on mennyt paremmin kuin uskallettiin edes odottaa. Ei ole tullut mitään ongelmia, kaikki toimii”, Soile kehuu.

Innostavia koulutussisältöjä uudella teknologialla

“Järjestämme Priimassa oppimissykleittäin eteneviä, oivalluttavia verkkokoulutuksia. Priima antaa siihen hyvän mahdollisuuden, kun sinne rakennetaan sivu sivulta innostavia, käytännönläheisiä ja ongelmalähtöisiä oppimissisältöjä”, Soile kertoo.
Oppimisen mielenkiintoa FOK luo uudenlaisella tekniikalla Priimassa: opiskelijoiden mukana seikkailevat animaatiohahmot, animoitu verkkotuutori ja interaktiiviset videot ovat heidän uusimpia menetelmiään. Loppukäyttäjät ovat ottaneet Priiman hyvin vastaan, ja palaute on hieman parantunut koulutuksissa, jotka FOK siirsi Priimaan.

Jatkossa FOK aikoo kehittää koulutussisältöjä teknologia edellä. Myös monimuoto-opetus on korostumassa lähiaikoina. Lisäksi Priimaa hyödynnetään mahdollisesti jatkossa enemmän myös lähipäivien oppimisen ohjaamisen tukena.


Tahdotko kuulla, miten Priima sopisi juuri sinun yrityksesi tarpeisiin? Ota yhteyttä!