Kiitos kuluneesta vuodesta

Vuosi 2023 alkaa olla paketissa ja on aika katsoa mitä se piti sisällään. Vuosi on ollut täynnä haasteita, mutta samalla se on tarjonnut todella paljon positiivisia asioita. 

Yleisen liiketoimintaympäristön muuttumisella epävarmaksi monille nykyisille ja potentiaalisille asiakkaillemme on ollut vaikutusta myös meihin. Osalla asiakkaistamme ohjelmistojemme käyttäjämäärät pienentyivät ja tavanomaista suurempi osa joutui myös lopettamaan toimintansa kokonaan. Molemmat asiat pienensivät liikevaihtoamme. Joillakin potentiaalisilla asiakkaillamme puolestaan päätöksenteko palvelujemme hankinnasta siirtyi eteenpäin investointikieltojen johdosta. 

Toisaalta vuosi on ollut meille myös kaupallinen menestys myynnin osalta. Useat liiketoimintomme ovat tehneet aiempaa suurempia kauppoja ja uusia aluevaltauksia. Olemme käyttöönottaneet ratkaisujamme julkiselle sektorille voitettuamme kilpailutuksia. Suuret hyvinvointialueet ja merkittävä määrä isoja yksityisiä yrityksiä ovat siirtyneet ratkaisujemme piiriin. 

Lisäksi olemme ottaneet merkittäviä askeleita eteenpäin kansainvälistymisen polulla ratkaisujemme käytön laajetessa niin Skandinaviassa kuin Baltiassakin. Vuoden 2023 liikevaihtoarvio näyttää tätä kirjoittaessa 14 % orgaanista kasvua, mikä on vallitsevissa olosuhteissa upea tulos. 

Kasvu näkyy myös henkilöstön määrässä 

Vuoden aikana teimme yli kolmekymmentä rekrytointia ja tällä hetkellä konsernissamme on yli 130 työntekijää. Olemme vuoden aikana panostaneet laadukkaaseen henkilöstökokemukseen, kulttuurin kehittämiseen sekä työntekijöiden osallistamiseen strategisissa hankkeissa. 

Merkittävimmät konsernitason yhteistapahtumat olivat Ystävänpäivän tiimiytyminen, syyskuun henkilöstöpäivä Krapihovissa sekä lokakuun lopulla Dipolissa toista kertaa järjestetty asiakas- ja sidosryhmäseminaari CloudyDay.  

Vuoden 2022 lopulla osaksi Saarni Cloudia tullut CSI Helsinki saatiin tänä vuonna toden teolla mukaan konsernin arkeen ja johtamisjärjestelmään. Samalla CSI:n hieno toimisto Sörnäisissä tarjoaa Espoon, Tampereen ja Oulun ohella työntekijöille mahdollisuuden työskennellä välillä muuallakin kuin omalla toimistolla. 

Joulukuussa Kiva Workista tuli konsernimme täysjäsen kun yrityksen kasvu- ja toiminnalliset tavoitteet täyttyivät hienosti. Samassa yhteydessä myös Talouselämä noteerasi konsernimme epäorgaanisen kasvun strategian.

Katsaus tulevaan 

Yleinen taloustilanne on vaikuttanut siihen, että kannattavuutemme on jäänyt jonkin verran tavoitetasosta. Emme kuitenkaan ole halunneet jarruttaa suunniteltuja kasvuinvestointejamme, sillä se olisi vaikuttanut tulevien vuosien kasvuun. Tulevana vuonna varmistamme kannattavuuskehityksen astetta maltillisemmilla investoinneilla. Teemme edelleen rekrytointeja, mutta konsernitasolla vähemmän kuin päättyvänä vuotena.

Orgaanisen kasvun osalta tilanteemme näyttää hyvältä, sillä meillä on paljon asiakkaita käyttöönottojonoissa ja jatkuvat laskutukset käynnistyvät vuoden alkupuolella useissa merkittävän kokoisissa asiakkuuksissa. Tämä vaikuttaa SaaS-toiminnassa tärkeän tunnusluvun, ARR:n kasvuun ja nostaa liikevaihtoamme sekä ensi vuonna että pitkälle tulevaisuuteen. Myös epäorgaaninen kasvu on edelleen strategiassamme erittäin tärkeässä roolissa.

Lähdemme ensi vuoteen siis todella luottavaisin mielin – toivottavasti sinäkin! Kiitos kuluneesta vuodesta,

terveisin, Kaj Rintala 
toimitusjohtaja, Saarni Cloud Oy